Liqui-Matic Distributors


Northeast Region

    PA            Maria Fiore-Scarbrough                     702.544.6226  Cell
                        Maria@liqui-matic.com                  888.698.7927  Fax 


Mid-Atlantic Region

    MD            Michael Higgins                               202.554.5418  Cell
                             Michaelhiggins@earthlink.net

                       
Southeast Region

     SC            Joe Buczek                                     843.995.2881  Cell
                       jbuczek@sc.rr.com
                       JBuczek@Liqui-Matic.com


Northern Central Region
                       
     SD            Walter Westberg                             703.568.0038  Cell
                       walter724339@lycos.com
                       WWestberg@Liqui-matic.com


Mid-West Region

     WI             Nelson Ferriera
                       NFerriera@Liqui-Matic.com    
  

  Southern Central RegionNorthwestern RegionSouthwestern Region
          For regions with no distributor listed, please contact
 Charlie Fox, President
CFox@Liqui-Matic.com
 301.869-8700  Main
301.785.1338  Cell

Comments